Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Undvika stopp i avloppet

Stopp i avloppen ger kostnader för både föreningen som medlemmen och kan även påverka grannarna

Det är viktigt att inte använda toalett och avlopp för annat är dess syfte. Enligt HSB så beror de flesta stopp på att de boende häller ut fett, olja, matrester och lösningsmedel osv i fastighetens avloppssystem.

Föreningen ansvarar för att hålla avloppsstammarna i gott skick och åtgärda stopp i dessa, men som lägenhetsinnehavare är det enligt stadgarna ditt ansvar och din skyldighet att hålla rent, rensa och underhålla de synliga delarna av avloppen i din lägenhet. Det gäller både i köket, badrummet och badkaret/duschen. Du måste också tänka på att inte spola ner olämpliga saker i avloppet. Sker ett stopp i en lägenhets toalett eller vattenlås är det alltså du som måste rensa och bekosta  ev. åtgärder  Ett stopp kan påverka inte enbart dig själv utan delar av eller hela föreningen. I vissa fall kan avloppsvatten tryckas upp i din eller grannarnas lägenhet på grund av stopp.

För att förebygga stopp i avloppet och dålig lukt rekommenderar styrelsen

  1. Kontrollera att silar och vattenlås är rensade och att inget sitter fast där.
  2. Skaffa gärna en avfallshink i badrummet och en så kallad hårfälla i golvbrunnen, detta bidrar till färre problem med avloppet.
  3. Använd miljöstationen vid Shellmacken och lämna in överblivna kemikalier.
  4. Överblivna eller utgångna läkemedel kan lämnas på valfritt apotek.
  5. Lyft upp och spola ur golvbrunnen regelbundet och se till att gummiringen sluter helt tätt när du sätter tillbaka den. Missar i att sätta tillbaks golvbrunnen korrekt är den vanligaste orsaken till dålig lukt i badrummet.
  6. Om du är borta länge kan vattnet i vattenlåsen avdunsta och dålig lukt tränga upp från avloppsstammen. Spola då lite vatten och vädra ut lukten innan du vidtar andra åtgärder.

 

Hjälps vi alla åt håller vi kostnaderna nere för alla medlemmar (föreningen).