Undvika stopp i avloppet

För att undvika stopp i avloppen och hålla nere kostnader för föreningen såväl som medlemmen.

 Det är viktigt att inte använda toalett och avlopp för annat är dess syfte. Enligt HSB så beror stopp på att de boende häller ut fett, olja, matrester och lösningsmedel osv i fastighetensavloppssystem.

Ansvaret är delat men tydligt, sker ett stopp i en lägenhets toalett eller vattenlås är det medlemmen som får bekosta åtgärden. Föreningen ansvarar för att hålla avloppsstammarna i gott skick och åtgärda stopp. Ett stopp kan påverka inte enbart dig själv utan delar av eller hela föreningen. I vissa fall kan avloppsvatten tryckas upp i lägenhet på grund av stopp i stammen.

För att förebygga stopp i avloppet rekommenderar styrelsen:

  1. Som lägenhetsinnehavare är det enligt stadgarna ditt ansvar och din skyldighet att hålla rent, rensa och underhålla de synliga delarna av avloppen i din lägenhet. Det gäller både i köket, badrummet och badkaret/duschen. Du måste också tänka på att inte spola ner olämpliga saker i avloppet. 
  2. Kontrollera att silar och vattenlås är rensade och att inget sitter fast där.
  3. Införskaffa en avfallshink i badrummet och en så kallad hårfälla i golvbrunnen bidrar till färre problem med avloppet.
  4. Använd miljöstationen vid Shellmacken och lämna in överblivna kemikalier.
  5. Överblivna eller utgångna läkemedel kan lämnas på valfritt apotek.
  6. Problem med flera stopp påverkar alla ekonomiskt (föreningen) och kan komma att påverka dig själv eller dina grannar där avloppsvatten trycks upp i lägenheten exempelvis.

 

Hjälps vi alla åt håller vi kostnaderna nere för alla medlemmar (föreningen).