Brev från Valberedningen

07 april 2019

Brev från Valberedningen 

 

Valberedningen arbetar på uppdrag av årsstämman. Dess främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Samt förbereda arvodesförslag för stämman att besluta om. 

Valberedningen lägger ner mycket arbete på att hitta bra personer till föreningens förtroende poster. Vi vill ta vara på den kompetens som finns i föreningen. 

 

Har du tänkt på hur viktigt det är att DIN bostadsrättsförening är välskött? 

Det gäller din kanske största investering. 

Det gäller exempelvis att rätt förvalta och underhålla våra fastigheter och föreningens ekonomi. Därför är det viktigt att det finns en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera Brf Entitan verksamhet.

 

Det omfattande arbetet med fasadrenovering, pågår fram till årsskiftet. Efter det är arbetet tillbaka i vardagslunken. Mandatperioden löper ut för flera ledamöter, styrelsen behöver fyllas på med nya krafter. 

Det fattas nu tre styrelseledamöter inför nästa mandatperiod, utan  påfyllning blir det svårt för styrelsen att klara sitt uppdrag.

 

Arbetet i styrelsen är egentligen inte så krångligt. Valberedningen söker medlemmar

i Brf Entitan med sunt förnuft och intresse av föreningen.

 

Även valberedning behöver fyllas på. Valberedningen har en nyckelfunktion med uppgift att föreslå lämpliga förtroendevalda vid årsstämman och analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Det är det minst omfattande uppdraget. 

 

Hör av dig så snart som möjligt om Du är intresserad eller om du vet någon som kan passa. Stämman kommer allt närmare, den är kl 1900 den 16 maj. 

 

 

Vår mailadress?
valberedning@brfentitan.se
Vi hörs!

//Valberedningen

Minoti 0761-23 28 50

Johan 0738-37 39 42 

Erika 0707-30 44 43