På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Kallelse till Föreningstämma kl 19.00 16 maj 2019

20 april 2019 Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Entitan i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma kl. 19:00 torsdag 16 maj 2019. Plats: Brf Korsriddarens föreningslokal, Hägerstensvägen 165.

 Dagordning

1.  Föreningsstämmans öppnande.

2.  Val av stämmoordförande.

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4.  Godkännande av röstlängd.

5.  Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6.  Godkännande av dagordning.

7.  Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet. 

8.  Val av minst två rösträknare

9.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

11. Genomgång av revisorernas berättelse.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.                                                                                     

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.                                                                                                                                          

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.                                                                                                                                         

18. Presentation av HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. 

24.1 Motion 1. Bastu.

24.2 Motion 2. Balkongrökning.

24.3 Motion 3. Cykelställ.

24.4 Motion 4. Rörelsedetektor.

24.5 Val av flaggmästare.

25. Stämmans avslutande.   

 

                                                                                             

Stockholm 2019-04-20 Styrelsen HSB Bostadsrättsförening Entitan i Stockholm info@brfentitan.se

Styrelsens förslag för Årsredovisning för 2018 och motioner finns på HSB Portalen senast 2 veckor innan stämman. Några ex läggs i bytesrummet samt i stämmolokalen.