Fönsterrenovering

Uppdaterad med beställningsunderlag - skrolla ner på sidan!

Uppdatering: hösten 2022 pågår fönsterrenoveringen på gård 3. Gård 2 blev klar enligt plan under sommaren.

Noteringar från mötet
Torsdagen den 24/2 bjöd styrelsen in boende till informationsmöte där Fasteko (styrelsens representant i projektet) och Fog och Fönster, den entreprenören som kommer genomföra arbetet, presenterade projektet och svarade på frågor.

En platschef från Fog och Fönster kommer utses och namn & kontaktuppgifter kommer delas med boende. Styrelsens representant i projektet utgörs av Peo Dahl, konsult på Fasteko, och även hans kontaktuppgifter kommer delas med er boende och det kommer gå jättebra att ställa frågor till dem under resans gång!

Det finns många olika delar i ett fönster och den information som kommer delas ut kommer ha förklarande bilder för att underlätta för alla oss boende att förstå vad som är vad. Kortfattat kan man förklara att föreningen ansvarar för de delar av fönstret som är på ”utsidan” (och såklart fasaden) och den boende på det som är på ”insidan”.

Varför gör vi denna fönsterrenovering?
Detta ligger i föreningens underhållsplan och har varit ett pågående projekt under flera år. Alla våra fönster har lite olika behov så kan hända tycker inte du att det verkar nödvändigt hos just dig - medan en granne kan ha sett behovet under flera år. Efter renoveringen kommer vi ha bra kontroll på status på ALLA föreningens fönster och de kommer vara i mycket bra skick. Detta höjer värdet på vår fastighet och hjälper oss att spara en del energi. Hur mycket energi är dock väldigt svårt att räkna på innan. Flera i styrelsen har arbetat mycket med detta och är väldigt glada att detta blir av!

Varför byter vi inte bara alla fönster?
Att byta alla fönster har en helt annan prislapp och hade krävt att föreningen ökar på våra lån. Dessutom bedömde Fasteko att en renovering täcker våra behov och styrelsen fattade beslut att ett totalt byte inte var ekonomiskt försvarbart.

Kommer detta kosta mig något? Höjs avgiften nu?
Det finns inga planerade avgiftshöjningar med anledning av fönsterrenoveringen då det finns pengar avsatta för största delen av arbetet. Så nej, denna renovering behöver inte kosta dig som boende någonting. Du kan dock göra egna val som du bekostar själv gällande insidan.

Tidsaspekten
Hela processen tar ca 5 veckor för varje bostad. Fog och Fönster arbetar parallellt i flera bostäder, så detta innebär inte 5 hela arbetsdagar i 5 veckor i varje bostad. Tiden i varje bostad är beroende av parametrar som antal fönster och mängden arbete som ska utföras. Varje bostad får en individuell aviseringslista när arbete kommer ske i lägenheten.

Arbetstider
Fog och Fönster arbetar vardagar mellan 08-17.

Förberedelser & Extra tjänster till boende
Inför att arbetet ska påbörjas behöver du göra fritt framför fönster (1,5m). För dig som boende kommer det finns några tillval, som tex persienner med mera. Dessa tillval kommer du få information om via en blankett i din postlåda från Fog och Fönster. Saknar du något på blanketten så uppmanar Fog och Fönster att du frågar! Information om hur/var du lämnar din blankett kommer stå på blanketten. Vänligen respektera den deadline som din blankett har.

Tidplaner – OBS preliminära
Planen är att börja med gård 2 (preliminärt v 16) och första trapphuset som berörs är 102. Gård 2 planeras vara klar före semestrar (början/mitten av juli). Arbetet med gård 3 är planerat att börja mitten/slutet av augusti.

Aviseringar
Fog och Fönster kommer anslå i trapphus samt lämna lappar i allas brevlådor. Det kommer finnas tidsplaner uppsatta inför och under arbetets gång i aktuella trapphus.

Nyckelhantering
Fog och Fönster installerar kassaskåp där våra nycklar kommer förvaras. Information om hur du lämnar nyckel kommer. Nycklarna kommer märkas om så att de ej kan kopplas till individuell lägenhet.

Processen i förenklade drag

  • Fog och Fönster gör en inventering av dina fönster.
  • Den yttersta fönsterbågen (ramen) som utgör utsidan monteras ner och sändas iväg för underhåll.
  • Fönster kommer tätas nya tät- och dammlister.
  • Fönsterkåpa monteras. Fönstret fungerar fortfarande. Det är låst och det utgör ingen risk för inbrott under denna tid.
  • Under tiden som ”ramen” är på fabrik kommer Fog och Fönster att täta, måla och göra det ev extra arbete som respektive boende beställt.
  • Utsidan monteras tillbaka och fönsterkåpan kan tas ner.
  • Fasteko kommer göra löpande besiktning under arbetets gång och slutbesiktning kommer göras.


Försäkring
Fasteko har i upphandlingen krävt att entreprenörer som lämnar anbud ska inneha försäkringar enligt branschpraxis. Fog och Fönster är naturligtvis försäkrade enligt gällande villkor.

Jobbar hemma?
Vi behöver alla göra vissa avkall på våra vanliga rutiner under den 5-veckorsperiod som detta handlar om. Fog och Fönster kommer inte vara i en och samma bostad hela dagarna, hela veckan under 5 veckor. Om det är så att du har en viss tid på dagen (någon eller några timmar) som du behöver arbeta ostört så prata med platschefen. Om det skulle finnas alldeles särskilda skäl till att du kan inte ta besök någon dag eller tid så ber vi dig kontakta arbetsledaren. Men i första hand ber vi er anpassa er efter tidsplanen.

Se priser för de tilläggsbeställningar som du kan göra