Lördag
3
December 2022

Mobil kretsloppscentral - Jarlaberg, 3 december

Vändplanen på Fyrspannsvägen
3 december 2022
15:00 - 16:00

Nacka kommun erbjuder invånare en ”mobil kretsloppscentral” och nedan lördagar under 2022 kommer den till Jarlaberg!

Datum: 19 mars, 27 augusti och 3 december
Tid: kl. 15:00 – 16:00
Plats: Vändplanen på Fyrspannsvägen

Du får lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall till vår mobila kretsloppscentral. Vi stannar på platser som är anpassade för dig som går eller cyklar.

Den mobila kretsloppscentralen är två lastbilar som körs av Nacka vatten och avfalls entreprenör. Turen går 6 helger per år och stannar 3 gånger på respektive hämtställe.