Fel på porttelefonin

22 december 2021 För närvarande går det inte att ringa upp från porttelefonen.

På grund av ett fel hos vår systemleverantör Telenor så fungerar inte porttelefonin fullt ut i våra fastigheter. Problemet verkar uppstå slumpvis vilket innebär att det kan fungera till och från och det gäller alltså samtliga hus.
Alla tidigare utfärdade taggar fungerar dock normalt men det går inte att ringa från porttelefonen och därmed inte heller att öppna från lägenheten.

Telenor och IT-tekniker arbetar på att försöka lösa problemet men det ser dessvärre ut som att vi får dras med dessa problem över jul- och nyårshelgen.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför för dig som boende och dina gäster.