Genomgång av taggar

11 maj 2022 Vi har precis påbörjat en total genomgång av samtliga taggar som finns registrerade på alla boende i vår förening.

Vi gör denna genomgång för att vi vet att man som nyinflyttad inte alltid får alla taggar från den som avflyttat och att dessa därefter ofta missbrukas för att få tillgång till våra Grovsoprum, Miljöhus, Tvättutrymmen etc.
Vidare så är det (trots uppmaningar från styrelsen) inte alltid man som boende meddelar oss när man förlorat eller tappat bort sina taggar och när vi senast gjorde en liknande genomgång kunde vi tyvärr konstatera att antalet taggar på vift uppgick till över 700 st.!!

Vi kommer att genomföra denna genomgång etappvis och du kommer att få en avisering i ditt brevinkast när du själv ombeds att inkomma med de efterfrågade uppgifterna. Det kommer att finnas gott om tid och vi kommer att ha extra öppet på vår expedition för dig som behöver hjälp eller inte kan utläsa siffrorna på taggarna. Tiderna för dessa öppettider kommer att aviseras enbart i de portar som är aktuella för respektive etapp.
Får vi inte in uppgifterna från dig inom det föreskrivna datumet kommer vi att avaktivera samtliga dina taggar. Därefter får du själv beställa och bekosta nya taggar!

Läs gärna mer i nedanstående PDF.