Installation av laddboxar & laddstolpar

03 augusti 2023 Under augusti startar projektet med att installera ännu fler platser för laddning av el- och hybridbilar.

Har du varm- eller kallgarage alternativt hyr någon av parkeringsplatserna 7003 - 7035 så behöver du ta del av informationen i nedanstående PDF. Informationen delas även ut till alla kontraktsinnehavare av dessa platser.