Kommande arbete - Radonmätning & OVK

06 januari 2022 Vi utför radonmätning i våra fastigheter samt åtgärdar de brister som upptäcktes i samband med tidigare utförd OVK.

Under 2022 kommer radonmätning att utföras i våra fastigheter. Det innebär i korta drag att s.k. radondosor kommer att placeras ut i ungefär 20 procent av vårt lägenhetsbestånd, alltså i runt 80 lägenheter. Lägenheterna väljs ut slumpmässigt och med hänsyn tagen till utsatthet. Radondosorna placeras ut mellan 17-19 januari och du som lägenhetsinnehavare kommer att få en separat avisering från den entreprenör vi anlitat för detta i det fall just din lägenhet ingår i urvalet.

Utöver ovanstående arbete så kommer Aircano att utföra åtgärdsarbeten i de lägenheter där brister fanns i samband med den tidigare utförda obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Även här kommer du som hade brister i ventilationen få en separat avisering från vår entreprenör. Här handlar det om närmare 50 lägenheter.

För ovanstående arbeten är det obligatoriskt att ge tillträde till din lägenhet.


Är du orolig för pågående smittspridning kan du kräva att man använder munskydd.

Om din lägenhet är berörd av ovanstående och du har några frågor kontaktar du i första hand aktuell entreprenör enligt nedanstående. Har du inte erhållit avisering innan aktuella arbeten ska utföras kan du helt bortse från denna information!

Franska Bukten (radonmätning): Joacim Lindström 072-234 23 24

Aircano (OVK): Oskar Almroth 08-586 48 705

Styrelsen BRF Gäddan: Stig Agehall 073-622 95 90