Laddstationer för el/hybridbil

25 januari 2021 Nu kan du som bor i BRF Gäddan ladda din el- eller hybridbil på våra nya laddplatser.

Från och med den 1 februari finns möjligheten att ladda el- och hybridbilar på vår parkering. Vi har iordningsställt 4 laddplatser som vi i BRF Gäddan tillsammans delar på. För att kunna utnyttja denna möjlighet behöver du som har denna typ av bil ett personligt RFID kort och med detta ges möjlighet att ladda upp till 4 timmar per tillfälle. Kostnaden för elen debiteras individuellt till en kostnad om 3kr/kWh (enligt samma princip som du debiteras för el och varmvatten i din lägenhet).

Laddstationerna

 • Laddstationerna är lätta att använda och har en hög effekt som passar alla laddbara bilar.
 • Varje laddstation har 2 uttag av TYP 2 som är standard för normalladdning inom EU.
 • Du använder din egen laddkabel.
 • Har du en bil och laddkabel med TYP 1 uttag måste du själv införskaffa en adapter som passar våra uttag.

Starta laddning med RFID

 • För att kunna starta laddningen behöver du ett personligt RFID kort.
 • För att starta laddning:
 1. anslut laddkabel till laddstation och din bil.
 2. blippa ditt RFID kort.
 3. bilen börjar nu laddas och den gröna markeringslampan på stolpen skiftar från grönt till blått sken. Så länge lampan lyser blått pågår laddning.
 • Stoppa laddning med ditt RFID kort eller genom att låsa upp bilen. Laddningskabeln ska nu gå att lossa från laddningsstationen.
 • Av säkerhetsskäl låses laddningskabeln fast i laddningsstationen under den tid som laddning pågår.

Beställning av RFID kort eller bricka (tagg)

 • Ditt personliga kort får du enbart genom att besöka vår expedition under ordinarie öppettider. I samband med utlämning av kort behöver du registrera dina personliga uppgifter (namn, mailadress och lägenhetsnummer).
 • Kort eller bricka kostar 200kr/st.
 • Från dess att du registrerat dina uppgifter kan det ta upp till 24 timmar innan Wallbe har aktiverat tjänsten.

Debitering av förbrukad kWh

 • Varje laddsession registreras tillsammans med antal kWh som du "tankat" för.
 • Priset för varje kWh är f.n. 3kr och debiteras på din nästkommande kvartals avgiftsavi.

Nyttjande av laddplatserna

 • För att så många som möjligt ska kunna ladda sina el/hybridbilar har vi en maxgräns på 4 timmar/laddning. Står du längre än så eller utnyttjar platsen utan att ha tillgång till el/hybridbil kommer du att bötfällas.
  Vårt parkeringsbolag är informerade om tjänsten och kommer att bevaka så att platserna inte missbrukas. 
  Är du inte registrerad användare, med godkänt RFID kort och boende i BRF Gäddan kan du inte heller utnyttja tjänsten.

 

Har du frågor eller behöver hjälp?

Har du problem med din laddning eller om laddningen inte startar kan du kontakta Wallbe enligt nedan.

Kundtjänst: 040-685 05 00 (08:00-17:00)
Mail: info@wallbe.se