På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Laddstationer för el/hybridbil

25 januari 2021 Nu kan du som bor i BRF Gäddan ladda din el- eller hybridbil på våra nya laddplatser.

Från och med den 1 februari finns möjligheten att ladda el- och hybridbilar på vår parkering. Vi har iordningsställt 4 laddplatser som vi i BRF Gäddan tillsammans delar på. För att kunna utnyttja denna möjlighet behöver du som har denna typ av bil ett personligt RFID kort och med detta ges möjlighet att ladda upp till 4 timmar per tillfälle. Kostnaden för elen debiteras individuellt till en kostnad om 3kr/kWh (enligt samma princip som du debiteras för el och varmvatten i din lägenhet).

Laddstationerna

 • Laddstationerna är lätta att använda och har en hög effekt som passar alla laddbara bilar.
 • Varje laddstation har 2 uttag av TYP 2 som är standard för normalladdning inom EU.
 • Du använder din egen laddkabel.
 • Har du en bil och laddkabel med TYP 1 uttag måste du själv införskaffa en adapter som passar våra uttag.

Starta laddning med RFID

 • För att kunna starta laddningen behöver du ett personligt RFID kort.
 • För att starta laddning:
 1. anslut laddkabel till laddstation och din bil.
 2. blippa ditt RFID kort.
 3. bilen börjar nu laddas och den gröna markeringslampan på stolpen skiftar från grönt till blått sken. Så länge lampan lyser blått pågår laddning.
 • Stoppa laddning med ditt RFID kort eller genom att låsa upp bilen. Laddningskabeln ska nu gå att lossa från laddningsstationen.
 • Av säkerhetsskäl låses laddningskabeln fast i laddningsstationen under den tid som laddning pågår.

Beställning av RFID kort eller bricka (tagg)

 • Ditt personliga kort får du enbart genom att besöka vår expedition under ordinarie öppettider. I samband med utlämning av kort behöver du registrera dina personliga uppgifter (namn, mailadress och lägenhetsnummer).
 • Kort eller bricka kostar 200kr/st.
 • Från dess att du registrerat dina uppgifter kan det ta upp till 24 timmar innan Wallbe har aktiverat tjänsten.

Debitering av förbrukad kWh

 • Varje laddsession registreras tillsammans med antal kWh som du "tankat" för.
 • Priset för varje kWh är f.n. 3kr och debiteras på din nästkommande kvartals avgiftsavi.

Nyttjande av laddplatserna

 • För att så många som möjligt ska kunna ladda sina el/hybridbilar har vi en maxgräns på 4 timmar/laddning. Står du längre än så eller utnyttjar platsen utan att ha tillgång till el/hybridbil kommer du att bötfällas.
  Vårt parkeringsbolag är informerade om tjänsten och kommer att bevaka så att platserna inte missbrukas. 
  Är du inte registrerad användare, med godkänt RFID kort och boende i BRF Gäddan kan du inte heller utnyttja tjänsten.

 

Har du frågor eller behöver hjälp?

Har du problem med din laddning eller om laddningen inte startar kan du kontakta Wallbe enligt nedan.

Kundtjänst: 040-685 05 00 (08:00-17:00)
Mail: info@wallbe.se