Viktig information gällande skyddsrum!

11 maj 2022 Som tidigare aviserats kommer vi inom kort att uppgradera samtliga skyddsrum så att de uppfyller dagens krav på funktion, vilket de tyvärr inte gör i dagsläget.

I samband med uppgraderingen av skyddsrummen vill vi verkligen trycka på hur viktigt det är att ni som har förråd i skyddsrummen gör vad ni kan för att rensa i dessa. Som aviserats kommer vi mellan den 12-23/5 att ställa ut ett antal containers inom vårt område där ni har möjlighet att slänga allt som ni anser att ni kan och vill göra er av med.

OBS! I dessa containers får ni under inga omständigheter slänga:
- Miljöfarligt avfall (färg, kemiska produkter etc). Miljöfarligt avfall måste liksom tidigare transporteras till godkänd Återvinningscentral.  
- Tryckimpregnerat trä. Hanteras likt ovanstående.
- Bildäck (måste transporteras till Återvinningscentral alternativt gummiverkstad)
- Elektronik (dessa slängs liksom tidigare i för ändamålet uppställda kärl i våra Miljöhus)

Har du missat att läsa brevet vi delat ut i samtliga brevinkast kan du ladda ner det här nedan.