Stämma

07 april 2022 Brf Gösens ordinarie föreningsstämma är den 20 april kl 19.00 i Bollmoradalens kyrka. Kallelse med dagordning har delats ut i postboxarna tillsammans med årsredovisningen.