Avgiftshöjning med 10,0 procent 1 januari och ändrat elpris till 3,00 kr/kWh

25 november 2022 Stigande räntor under hösten och inflationspåverkad kostnadsbild får stort genomslag på Brf Illerns budget för 2023. Med anledning av dessa omvärldsfaktorer har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 10,0 procent från 1 januari.

De senaste åren har Brf Illern kunnat dra nytta av (extremt) lågt ränteläge och låg inflation. Föreningen har klarat att samtidigt amortera miljonbelopp årligen på lånen ur egen kassa och samtidigt finansiera till exempel en så stor underhållsåtgård som modernisering av de 13 hissarna, och dessutom behålla en stark likviditet, utan att behöva ändra avgiften. Senaste avgiftshöjningen daterar sig till 2016.

Men det har väl knappast undgått någon att i år har flera samverkande faktorer samtidigt slagit till som påverkar hushållsekonomin negativt: Nyuppväckt inflation på vad som på årsbasis verkar bli 8-10 procent, och avsevärt höjt ränteläge som följd i försöken att bromsa inflationen.

Lite oturligt för Brf Illern har detta sammanfallit med att några rätt stora låneomsättningar i oktober och december 2022. Sammanlagt är det 65 miljoner kronor som sätts om till nya räntor som är högre än tidigare… Det förändrade ränteläget gör att föreningens räntekostnad beräknas stiga från 1,6 miljoner kronor 2021 till 3,8 miljoner kronor 2023.

Detta är huvudanledningen till avgiftshöjningen på tio procent.

En annan stor sak för föreningens ekonomi under 2022 har varit den kraftigt turbulenta elmarknaden. Föreningen hade ett (väldigt bra) fastprisavtal, med Enkla Elbolaget, som gick ut i månadsskiftet mars-april. Sedan dess har vi varit i ”händerna på marknaden” utan möjlighet att teckna nytt längre fastprisavtal.

Styrelsen fattade i september beslutet att höja utdebiteringen per kWh till de boende (enhetsmätningen) till 1.60 kr + moms (= 2,00 kr inkl moms), och vid årsskiftet måste priset höjas igen. Nu till 2,40 kr + moms/kWh vilket blir 3,00 kr/kWh inkl moms. Detta kommer med på de avgiftsavier som distribueras i början av december.

Ambitionen och förhoppningen är att det under 2023 ska öppna sig möjligheter att teckna längre fastprisavtal för elleveranserna. Om det lyckas behövs inte dessa nu återkommande justeringar på kWh-priset.

Styrelsen lägger en budget för 2023 som slutar med ett rörelseunderskott på cirka 400 000 kr. Det är då en budget som bedöms ”ligga med säkerhetsmarginal” på kostnadssidan. På plussidan ger det ändrade ränteläget även möjligheter till förbättrade ränteintäkter på föreningens goda likviditet.

Styrelsen har också identifierat två fokusområden, markskötsel och tv/bredband, där det bedöms finnas utrymme för kostnadssänkningar under 2023 jämfört med 2022.

Gällande stora underhåll under 2023 läggs fokus på tak och fasader. Det handlar huvudsakligen om att måla om (nu flagnande) plåtdetaljer på taken, och att rengöra tak och fasader. Under 2023 återkommer också den periodiska OVK-besiktningen (ventilationskontroll).

Något som förväntas komma 2023 blir den av regeringen beslutade elpriskompensationen på 50 öre/kWh för elområde 3, som vi tillhör. Denna kompensation ska delas ut till de boende utifrån var och ens individuella konsumtion under 2022, men den kommer utifrån vad vi förstått också föreningens gemensamma elkonsumtion till del. Kompensationen lär dock knappast hinna administreras på denna sida årsskiftet.

Klicka här för länk till den bildpresentation som föredrogs de drygt 50 medlemmar (en fantastiskt glädjande stor närvaro!) vid ekonomimötet på onsdagkvällen (23 november) i festlokalen på gård 15.

Har ni frågor om budgeten: maila styrelsen@brfillern285.se

 

Med vänlig hälsning

/Styrelsen