Brandsäkerhet i våra lägenheter och trapphus

09 december 2015 Så här i vinter- och juletider så tänk på brandrisken och lämna aldrig tända ljus.

Se även till att ha brandvarnare (helst 1 för varje rum) och kontrollera batteriet i dessa! Införskaffa gärna en brandsläckare och en brandfilt som komplement till brandsäkerheten i din lägenhet!

Tänk även på att aldrig ställa barnvagnar, cyklar, soffor eller annat brännbart materiel i våra trapphus! Detta medför onödiga brandrisker samt agerar hinder för utryckningspersonal som exempelvis brandkår och ambulanspersonal.


Till nyhetslistan