Debitering av el resten av 2023

31 augusti 2023 Brf Illerns styrelse har beslutat att inte debitera de boende någon elförbrukningskostnad under den kommande aviseringsperioden, gällande oktober-november-december.

Beslutet grundar sig dels på det elpris föreningen haft i leveransavtalet med Boo Energi under sommaren, dels att Brf Illern enligt regeringsbeslut erhållit kompensation på 50 öre/kWh från gällande elförbrukningen i föreningen från 1 april 2022 till 30 oktober 2022, alltså sju månader.

Ni som varit uppmärksamma på era avier har sett att det inte finns någon utdebitering av elförbrukning på september-avin (den som ska betalas senast månadsskiftet augusti/september), och som skulle avsett elförbrukningen i maj. Detta var dock inget styrelsebeslut utan en följd av ett tekniskt fel hos leverantören av avläsningstjänsten.

Styrelsen har emellertid i efterhand beslutat att även september-månaden blir avgiftsfri. Elkompensationen föreningen fått räcker nämligen för att täcka även den månaden gratis. Ingen efterdebitering kommer alltså att ske gällande förbrukningen i maj.

Styrelsen har noga övervägt de alternativ som finns gällande att låta medlemmarna få ta del av elkompensationen som hör till bostädernas förbrukning så rättvist och samtidigt så kostnadseffektivt sätt som möjligt. HSB centralt har avrått gällande alternativet att gå tillbaka till varje enskild 2022-avi gällande var och ens individuella förbrukning under den tid elkompensationen omfattar. Anledningen är att det skulle dra iväg till en ganska stor administrativ kostnad att göra detta. För oss skulle det handla om att gå igenom 235 avier x 7 månader = 1 645 avier, summera varje bostads förbrukning, göra individuell beräkning för var och ens kompensation, och därefter överföra det till nästkommande
periods avier. Visst, det skulle gå att göra så, men det skulle helt klart medföra ett väsentligt antal tusenlappar i administrativ kostnad.

Styrelsen har därför valt att gå på alternativet att beräkna utbetalningen av elkompensationen kommande aviseringsperiod baserad på 2023-förbrukningen. Har inte konsumtionsmönstret förändrats är sannolikt konsumtionen 2023 också väl överensstämmande med vad var och ens 2022-förbrukning var. Det visade sig alltså att elkompensationen föreningen fått, i kombination med vad elpriset varit sommaren 2023, räcker till att nolla utdebiteringen, inklusive nät- och abonnemangsavgifter, för de boende under september, oktober, november och december.

Observera att nollningen av elkostnaden görs till NUVARANDE innehavare av bostäderna. Någon hänsyn till gjorda in/utflyttningar under 2022-2023 kan inte tas.

Styrelsen vill poängtera att det här beslutet inte betyder att ”elen just nu är gratis”. Den debitering som skulle funnits på avierna för oktober-november-december gäller alltså förbrukningen under juni-juli-augusti. Styrelsen kommer att fatta ett nytt beslut om elutdebiteringen för nästkommande tremånadersperiod, avierna för januari-februari-mars, när det står klart vad elpriset för höstmånaderna blir.

Har du frågor runt detta ärende: Maila styrelsen@brfillern285.se

Med vänlig hälsning
/Styrelsen i Brf Illern