Digital tillvalsblankett

09 november 2022 Tillvalsblankett i digital version för berörda lägenheter med takfönsterbyte.

Bifogat finns den tillvalsblankett som den boende kan använda sig av för tillval vid takfönsterbytet. Tillvalen innebär en personlig kostnad för den boende och är därför beroende på alla eventuella val.

Blanketten lämnas också fysiskt till den boende innan arbetet startas.