Förberedelse inför byte av takfönster

22 juli 2022 Under hösten 2022 kommer föreningens takfönster att bli utbytta. Innan dess krävs lite förberedelser.

Takfönstren i föreningens fastigheter är i behov av att bli utbytta. Det kommer att ske tillsammans med GES Entrepenad under hösten. Inför det arbetet behöver GES mäta upp i de berörda lägenheterna vilket kommer att ske i augusti. 

Mer detaljerad information om arbetet och tidsplanen för projektet kommer senare.