Årets Ekonomi-Möte 2015 inkl presentation

22 november 2015 På årets Ekonomimöte som hölls informerades om ekonomin samt om den kommande höjningen av årsavgiften som blir 3% på avgiften. Höjningen träder i kraft vid årsskiftet.

Se även presentationen från mötet i bifogad PowerPoint format. (kräver att man har Microsoft Powerpoint installerat på datorn)