Jarlabergs ALLA föreningars årsberättelser!

07 juni 2022 Nu har Bertil Jönsson, boende på Landåvägen i Jarlaberg, färdigställt årets rapport.

Bertil Jönsson har under runt 20 år tagit sig tid att varje år sammanställa Jarlabergs alla bostadsrättsföreningars årsberättelser. 

All data har han räknat om till kronor per lägenhet och i några fall per kvadratmeter men med nya värden.
Detta är ett arbete som Bertil gör helt på eget initiativ. Vi tackar Bertil för det gedigna och värdefulla arbete han gör!

Ni hittar hela rapporten bifogad längst ner i pdf-format.

Trevlig läsning!


Till nyhetslistan