MOBIL KRETSLOPPSCENTRAL

02 december 2021 Lördag 4/12, 2021 kl. 15:00-16:00 (Vändplanen på Fyrspannsvägen)

Lämna mindre mängd grovavfall, smått elavfall och farligt avfall samt textil till återbruk.
Se detaljer i det bifogade dokumentet.


Till nyhetslistan