Ordinarie föreningsstämma 21/4, 2022 kl.19:00

25 mars 2022 Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) kommer att äga rum torsdag 21/4, 2022 kl.19:00.

Kommande föreningsstämma är planerad att äga rum i gårdslokalen på gård 15.

Aktuella dokument kommer som vanligt att delas ut till alla boende innan mötet.

MOTIONER
Angående eventuella motioner säger våra stadgar följande:

§15 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Nedan finner ni dagordningen bifogad.

VÄLKOMNA!


Till nyhetslistan