Ordinarie föreningsstämma 20/4, 2022 kl.18:00

22 december 2021 Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) kommer att äga rum onsdag 20/4, 2022 kl.18:00.

Kommande föreningsstämma är planerad att äga rum i gårdslokalen på gård 15. Detta förutsatt att inte folkhälsomyndigheten kommer med restriktioner som gör detta omöjligt.

Aktuella dokument kommer som vanligt att delas ut till alla boende innan mötet.

MOTIONER
Angående eventuella motioner säger våra stadgar förljande:

§15 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

VÄLKOMNA!


Till nyhetslistan