Takfönsterbyte - status och kommande händelser

20 december 2022 Vi vill med denna information ge en statusbeskrivning och informera om kommande arbeten då det gäller arbetet med att byta ut våra takfönster i föreningen.  Arbete under jul och nyår kommer inte förekomma från vår entreprenör GES. Det innebär att vi pausar arbetet till efter årsskiftet då arbetet återstartas för att avsluta de sista momenten i detta projekt.

De flesta takfönster kommer att vara bytta innan julhelgen som startar nu på lördag, de fönster som idag har presenningar som skydd kommer att färdigställas denna vecka, vilket innebär att inga presenningar kommer att sitta kvar över jul och nyår.

 

Efter årsskiftet återupptas arbetet igen, en del boende kommer bland annat ha lite målningsarbeten kvar. Plåtarbeten kommer att pågå januari månad ut, för detta arbete kommer vi inte behöva tillträde till er lägenhet där fönsterna är fullt monterade.

 

Gällande besiktningspunkter, nya persienner, och extra målning av tak kommer ni att aviseras speciellt för detta.

 

Utöver ovanstående arbetsuppgifter så finns det lite tilläggsbeställningar som skall utföras, bland annat nya balkongdörrar. För detta arbete är planen att påbörja detta arbete under v.4, ni kommer att aviseras speciellt för detta arbete.

 

För de boende som har ”kupor” med ett litet vertikalt fönster som sitter ihop med takfönstret, vi planerar att påbörja detta arbete efter årsskiftet. Även ni kommer att få en avisering innan arbetet kommer att påbörjas.

 

All avisering skickas ut minst 5 dagar i förväg.

 

 

Besiktning av färdigt arbete – Hur kommer det att gå till?

 

För besiktning av utfört arbete så har vi anlitat en besiktningsman, det denna person kommer att göra är följande:

·       Han tittar på att det aktuella projektet/arbetet är utfört på ett sådant sätt som stämmer överens med svenska branschregler samt kontraktet som föreningen har med den aktuella aktören, som är anlitat för projektet.

 

·       Han kontrollerar samtliga bytta fönster/detaljer, alla potentiella fel han hittar skrivs ner i ett protokoll som entreprenören skall följa och åtgärda.

·       Han tittar på att allt ser snyggt och rent ut, funktion på det monterade fönstret/dörren, att det utförda arbetet från utsida till insida uppfyller kraven enligt HUS AMA (regler för utförande vid byte av fönster).

 

Om man har egna åsikter gällande bytet kan man vara med på besiktningen eller lämna sina åsikter och synpunkter på ett papper som man klistrar upp på fönstret inför gällande besiktningsdag.

 

Avisering om besiktningsdag kommer att kommuniceras till den boende i god tid.

 

 

Med önskan om en riktig God Jul och ett Gott Nytt År

Brf Illern styrelsen                   GES Entreprenad AB                HSB Förvaltning