Valberedningens arbete i full swing!

10 januari 2022 Ordinarie föreningsstämma närmar sig. Valberedningen förbereder just nu förslag på kommande styrelse.

Valberedningen består av Uffe Roos, Eva Persson och Per Norling.

En väl fungerande styrelse är en förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening. Arbetet som styrelsemedlem är i grunden ett åtagande som bygger på frivillighet men viss ekonomisk kompensation ges. 
Vilka uppgifter en styrelsemedlem får beror på kompetens och hur mycket tid man kan lägga på styrelsearbetet.

Optimalt är om styrelsemedlemmar roterar över tid så att så många medlemmar som möjligt får en inblick i arbetet med att ta hand om och förvalta våra fastigheter och grönområden.

Du som funderar lite smått på om en plats i styrelsen vore något för dig uppmanas ta kontakt med Uffe Roos, 076-586 42 84, för ett förutsättningslöst samtal.


Till nyhetslistan