På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hemmafixare ?

2012-05-23

Det är minst sagt populärt att renovera hemma och att finna inspiration är för de flesta inget problem, inte minst med alla hemmafixarprogram som visas på Tv. Det är en trevlig trend och det är självklart jättebra att underhålla sin bostadsrätt, det finns till och med bestämmelser i bostadsrättslagen som reglerar just detta så kallade underhållsansvar som en bostadsrättshavare har för sin lägenhet. Mycket kortfattat kan man säga att underhållsansvaret innebär att bostadsrättshavare på egen bekostnad ska hålla sin lägenhet i ett gott skick.

Dock så får man inte göra vad man vill i sin lägenhet. I 7 kap. 7 § bostadsrättslagen framgår att bostadsrättshavare behöver tillstånd från styrelsen för att utföra vissa åtgärder. De åtgärder som kräver tillstånd är sådana åtgärder som innefattar

ingrepp i bärande konstruktioner,
ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller
andra väsentliga förändringar av lägenheten.
De första två punkterna här ovan är ganska lätta att föreställa sig vilka typer av åtgärder som kan komma träffas men den sista punkten är mer öppen för tolkning. I förarbeten till lagen har man uttryckt att ändringar av sådana ledningar eller kanaler som inte ingår i bostadsrättshavarens underhållsansvar utan som föreningen normalt svarar för är hänförliga till denna sista punkt. Men även andra typer av åtgärder faller in under begreppet ”andra väsentliga förändringar”. Till exempel avses också sådana ändringar som innebär att man inte beaktar eller tillvaratar lägenhetens karaktärsdrag eller dess kulturhistoriska värde. Att flytta ett kök eller anlägga ett nytt badrum kan alltså vara tillståndspliktigt dels enligt den andra punkten för att man måste flytta ledningar och avlopp dels enligt den tredje punkten om det bedöms som en väsentlig förändring. Rivning eller flytt av väggar som inte är bärande ses vanligtvis inte som en väsentlig förändring av en lägenhet och kan göras utan tillstånd i de flesta fallen. Det ska också påpekas att styrelsen inte får vägra att medge tillstånd för en åtgärd som kräver det om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.


Tänk på att vissa typer av ändringar i lägenheten kräver tillstånd från styrelsen!

Vad händer då om man utan tillstånd utför en byggnation av sådant slag att den kräver tillstånd?

Då riskerar bostadsrättshavaren att bli tvungen att återställa lägenheten till det skick som den var i innan byggnationerna. Vägrar bostadsrättshavaren det kan föreningen framtvinga ett återställande genom att vända sig till domstol. Skulle bostadsrättshavaren gjort något som till och med skulle kunna betraktas som vanvård av lägenheten riskerar denne dessutom att nyttjanderätten till lägenheten förverkas om inte återställande sker.

I övrigt kan framhållas att alla byggnationer eller renoveringar som bostadsrättshavare gör ska utföras på ett fackmässigt sätt och med iakttagande av de regler som kan finnas avseende exempelvis bygglov och bygganmälan. För mer information om just dessa kan jag tipsa om Boverkets hemsida! Vidare kan det vid vissa typer av byggnationer vara viktigt att se över var ditt försäkringsbolag står i frågan om någon skada skulle inträffa.

Så ta gärna väl hand om din lägenhet och ordna fint hemma men tänk på att det kan finnas regler som kan komma att begränsa din fantasi!