- Angående el -

24 februari 2021

Som ni har märkt har elfakturorna försvunnit. Istället är det föreningen som står som kund hos både elleverantör och elnätsägare. Det innebär att föreningen betalar dessa fakturor, men därefter lägger kostnaden för elen på medlemmens månadsfaktura till föreningen. Du som medlem kommer få en kostnad motsvarande den el du har förbrukat. Som tidigare sagts, är främsta fördelen att vi numera slipper el- och elnätsabonnemang per lägenhet, och istället har ett par abonnemang för hela föreningen. 

 

Vad innebär detta för mig som medlem? 

  • Färre fakturor att betala. Kostnaden för elförbrukning och elnät kommer att finnas på din månadsfaktura. 
  • Lägre fasta kostnader för el- och elnät. 
  • Du som medlem behöver inte agera, utan bara fortsätta betala din månadsfaktura till föreningen.  

 

Elförbrukningen betalas i efterskott och på nästa omgång avier som skickas ut kommer fördelningen av elkostnaden vara enligt nedan. Således kommer kostnaden för elen som ska betalas i april vara högre än normalt, då tidsperioden, från det att respektive lägenhets elmätare byttes fram till sista december 2020, för de flesta var längre än en månad. 

Avi april - Elförbrukning från elmätarbytet till och med december 2020
Avi maj - Elförbrukning januari
Avi juni - Elförbrukning februari 

Nyinflyttade får på sin avi elförbrukningen från det datum lägenheten överlåtits. Den medlem som flyttar ut kommer få en avi i efterhand med kostnaden på den förbrukning som skett fram tills lägenheten överlåtits.