- Sophantering -

25 februari 2021
- Sophantering -
Under pågående pandemi har vi fått ett helt nytt flöde på sopor. Vilket inte har funkat optimalt där kostnaden för vår sophantering dragit iväg.
Därför ber om ert samarbete -
Lämna gärna dina hushållssopor och förpackningar i början på veckan då det finns mest utrymme.
Vik ihop dina kartonger och stampa på dina pappersförpackningar innan de läggs i kärlet.