Godkänd slutbesiktning av provtrapphus

11 september 2019 Efter en lyckad renovering är provtrapphuset på Gyllenborgsgatan 11 nu godkänd.

Styrelsen informerade på senaste årsstämman om planen att (äntligen!) renovera våra trapphus.

Vi har nu genomfört renovering av ett provtrapphus på Gyllenborgsgatan 11 som fått godkänd slutbesiktning under september. Ta gärna en sväng förbi för att se slutresultatet!

Styrelsen kommer nu utvärdera arbetet och därefter starta upp arbetet med resterande trapphus och förhoppningen är att hinna renovera några trapphus till under 2019. 

Som planen är lagd idag kommer vi bedriva arbetena så att 1 kvarter färdigställs per årsbasis för att på så sätt fördela kostnaderna under en längre tidsperiod inte belasta föreningens ekonomi allt för mycket.

Mer information kommer under hösten.