Sophantering kv. Kalkonen

11 december 2019

Under vecka 51 kommer grovsopor och återvinning flytta in i miljöhuset på gården för Kvarteret Kalkonen.

Genom att samla hushållssopor, grovsopor och återvinning på samma ställe vill styrelsen underlätta och uppmuntra föreningens medlemmar att sortera sina sopor rätt.

Stängning av sopnedkast i trapphusen på Lindhagensgatan planeras ske i början av 2020.