Sopsortering

11 november 2022

🍏Sopsortering 

Underbart att vi är många som sorterar vårt matavfall, fortsätt så. Om ni inte hittar kärlen när ni ska slänga era sopor så beror det på att matavfallet på geijersvägen flyttas ut till soprummet inne på gården. Flytten kommer ske under vecka 46 och görs för att undvika lukt inne i soprummen. 

Påminnelse! 

Det är vi själva som står för kostnaderna för sophanteringen (ingår i avgiften). Genom att se till så att skräp läggs i rätt kärl samt inte blir överfyllda kan vi hålla ner kostnaderna för sophanteringen. Det är inte tillåtet att lämna annat avfall så som färgburkar eller annat skrymmande avfall i soprummet då detta genererar extra debiteringar för hämtningar. Vänligen vänd er till närmaste återvinningscentral för det avfall som inte går att sortera i soprummen eller som inte ryms i kärlen. 

 

Tack för att vi tillsammans hjälps åt med att ta hand om våra soprum och på så sätt hålla nere våra gemensamma kostnader!