Historik

Brf Kalkonenen av HSB:s äldsta och största föreningar.

Föreningen registrerades den 13 mars 1926. Fastigheterna är uppförda under åren 1926 - 1929, förutom fastighet Kalkonen 4 som har byggår 1938. Fastigheterna är ritade av arkitekt Sven Wallander, som också var en av grundarna till HSB.

Våra fastigheter är K-märkta enligt klassificering grön, bortsett från Kalkonen 4 som har gul märkning. Grön klassificering innebär att fastigheterna har ett stort kulturhistoriskt värde. Mer om kulturhistorisk klassificering finns att läsa på Stockholms Stadsmuseums webbsida.

Föreningen består av 550 andelar och cirka 658 medlemmar
Enligt den ursprungliga ekonomiska planen är lägenhetsbeståndet fördelat på 82% (450 st) 1-rumslägenheter (i storlekar mellan 12,0 och 59,0 kvm) samt 17% (98 st) 2-rumslägenheter (i storlekar mellan 43,0 och 72,5 kvm). Idag finns en handfull sammanslagna lägenheter varav den största består av två 2-rumslägenheter och en 1-rumslägenhet till en sammanlagt yta av 124,0 kvm. 

Föreningen har fyra bostadsrättslokaler samt ca 40 hyreslokaler. I föreningen ingår även två stora bostadsrätter som omfattar ca 30 lägenheter vardera. De boende hyr sin lägenhet i andra hand av respektive ägare. 

Större ombyggnationer och upprustningar under åren
Under 1974-1975 genomfördes byte av stammar för vatten och avlopp i kök.

Under 1990-1993 byttes fastigheternas vertikala stammar i badrum. I samband med detta renoverades samtliga bad- och duschrum och elkablar mm bytes ut.

Under 1995-1996 renoverades föreningens sju tvättstugor. De nuvarande tvättmaskinerna är från 2004 och torktumlare från 2005. I tvättstugorna finns torkskåp, mangel och tre av tvättstugorna (en per kvarter) har även grovtvättmaskin och centrifug.

Under 1997 installerades kodlås i föreningens samtliga portar.

Under 2007-2008 bytes föreningens undercentral som hanterar all fjärrvärme till en fjärrvärmecentral. Föreningen gjorde även injustering av hela värmesystemet. Samtliga avloppsstammar har spolats.

Under 2008-2009 uppgraderades taksäkerheten i kvarteren Påfågeln och Silverfasanen för att motsvara nya skärpta krav. Rensninga av samtliga imkanaler genomfördes.

Under 2009-2010 genomfördes rensning av stockholmsventilationen och nya frånluftsdon installerades. Föreningens dörrar och fönster renoverades och energiglas satts in i majoriteten av fönsterna. Föreningen var skyldiga att upprätta en fastighetsregister enligt standard (Lantmäteriet)

Under 2010-2011 genomfördes renovering av fönsterpartier i borättslokaler, renovering av tvättstugan på Geijersvägen 10, rostskyddsmålning har genomförts på halva taket i kvarteret Påfågeln mot Creutzgatan/Kristinebergsvägen. Trädgårdarna har rustats upp.

2013-2014 genomfördes en balkongrenovering för att säkerställa skicket på samtliga balkonger i föreningen.

Förvaltning

Föreningen har för närvarande avtal med HSB vad gäller fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Läs mer under Service.

Medlemskap

Ansökan om medlemskap i föreningen handläggs av förvaltaren. Ansökan lämnas direkt till HSB och beslut om medlemskap fattas löpande. Medlemsskap i HSB är frivilligt och kan tecknas på HSB Stockholm.

Pantförskrivning
Meddelande om pantförskrivning handläggs av förvaltaren. Meddelandet skall adresseras till föreningen, aldrig till bostadsrättens adress. Meddelandet skickas till HSB.

Fastighetstekniska uppgifter

Föreningens sju fastigheter är belägna i kvarteren Kalkonen, Påfågeln och Silverfasanen. Nedan följer de adresser som tillhör föreningen. Årtalet inom parentes är husets byggnadsår. 

Kvarteret Kalkonen
Lindhagensgatan 61 (1928)
Lindhagensgatan 63-67 (1936)
Lindhagensgatan 69 (1926)
Kristinebergsvägen 1-3 (1926)
Gyllenborgsgatan 22 (1926)
Gyllenborgsgatan 12-20 (1928)
Thorildsvägen 2-4 (1928)

Kvarteret Påfågeln
Gyllenborgsgatan 9-13 (1927)
Gyllenborgsgatan 15 (1926)
Kristinebergsvägen 5 (1926)
Creutzgatan 8 (1926)
Creutzgatan 2-6 (1927)
Thorildsplan 2 (1927)

Kvarteret Silverfasanen
Creutzgatan 5-11 (1927)
Creutzgatan 13 (1926)
Kristinebergsvägen 7 (1926)
Geijersvägen 12 (1926)
Geijersvägen 4 - 10 (1927)