Fastigheterna och lägenhetsförteckning

Här återfinns en överblick av föreningens fastigheter samt fullständig lägenhetsförteckning.

Överblick av fastigheterna

Byggnaderna är uppförda i ett sammanhang under åren 1926 - 1929 utom Kalkonen 4 som har byggår 1938. Fastigheterna är ritade av arkitekt Sven Wallander, som också var en av grundarna till HSB. 

Våra fastigheter är K-märkta enligt klassificering grön, bortsett från Kalkonen 4 som har gul märkning. Grön klassificering innebär att fastigheterna har ett stort kulturhistoriskt värde. Mer om kulturhistorisk klassificering finns att läsa på Stockholms Stadsmuseums webbsida.

Total lägenhetsyta i hela föreningen: 
23719 kvm 

Antal lägenheter:
548 stycken
(exkl. Creutzgatan 4-6 och Gyllenborgsgatan 20) 

Antal ettor:
450 stycken (82%)

Antal tvåor:
98 stycken (18%) 

Fullständig lägenhetsförteckning (PDF)