Projekt

Denna sida innehåller information om alla våra projekt, både de pågående och de som är i start fas.

 

Projekt

Status

 

Undercentralen

 

Den 6 september skrev Styrelsen och HSB under ett entreprenadkontrakt för ombyggnationen av vår Undercentral.

 

Undercentralen är det utrymme där värmesystemet finns som ser till att våra hus har både varmvatten och värme och den har ett akut behov av att rustas upp, något som blivit tydlig med det senaste årets problem med både värme och varmvatten. Ombyggnationen har diskuterats i flera år och vi ha äntligen kommit fram till ett beslut.

HSB preliminär plan ser ut på följande sätt:

Höst-Vinter 2021 – Undersökning av borrhålen och kvarvarande energi i berget

April-juni 2022 – Ombyggnation av undercentralen

 

Vi kommer tillbaka med mer information och fastställd tidplan när det är dags.

 

 

 

 

Start

 

KabelTV och Internet

 

 

Sedan juli i år har vi ett avtal med Telia för både Kabel-TV och internet, den ersätter våra tidigare avtal med Telenor för Internet och ComHem för Kabel-TV. Avtalet med Tele2 (ComHem) gåt ut den sista december i år vilket innebär att alla deras tjänster upphör vid det datumet. Om du har ett separat avtal med Tele2 (ComHem) för andra tjänster bör du kontakta Tele2s kundservice för att få mer information, du kan kontakta dem via Tele2.se eller telefon 90 222.

 

 

 

 

Genomförd