Styrelsen

Reglerna för verksamheten – vad förening, styrelse och medlemmar får och inte får göra – bestäms dels av föreningens stadgar, dels av lagar som t.ex. lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls i maj varje år. Vid viktigare beslut kan även en extra föreningsstämma sammankallas.

På föreningsstämman utses en styrelse som leder verksamheten under året fram till nästa ordinarie föreningsstämma. I styrelsen sitter också en representant från HSB Stockholm.

Styrelsen beslutar om den löpande driften, t.ex. budget, årsavgifter, överlåtelser, andrahandsuthyrningar och upphandling av entreprenörer för fastighetsskötsel, städning, och trädgårdsskötsel.

Du kan kontakta styrelsen via:

Post: brevlåda i porten Annebodavägen 66

Mejl: styrelse@brfliseberg.se