Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseledamöter och andra funktionärer inför valet på stämman samt att föreslå vilken ersättning de skall få för sitt arbete. Valberedningen lämnar ett färdigt förslag inför årsstämman.

Föreningens verksamhet bygger på att det finns boende som engagerar sig i olika uppdrag. Vill du veta mer eller är intresserad så tveka inte att kontakta någon i valberednigen. 

Kontaktuppgifter:
Penilla Gunther: 
penilla.gunther@icloud.com