På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Frågor och svar om stambytet

Här redovisas de frågor som föreningen fick inför beslutet att genomföra stambytet.

Fråga: Är det nödvändigt att göra stambyte nu?
Svar: Ja det är nödvändigt Beroende på att rör som går i väggarna mellan badrummen är utslitna med ökande antal vattenskador som följd.

Fråga: Om man röstar nej till stambytet, blir lägenheten då undantagen från stambytet? 
Svar: Nej. Om stämman godkänner stambytet kommer det att gälla alla lägenheter utan undantag.

Fråga: Behöver man lämna lägenheten under stambytet? 
Svar: Nej det är tänkt att man skall kunna bo kvar.

Fråga: När kommer arbetet utföras? 
Svar: Närmare info kommer om detta när stämman beslutat att stammarna skall bytas och entreprenören har tecknat avtal med föreningen. Arbetet gör uppehåll under sommaren samt under jul och nyår. En information med tider och arbetet kommer att sättas upp i varje port och fortlöpande uppdateras. 

Fråga: Om situationen med Corona (Covid 19) fortfarande är dålig vad sker då? 
Svar: Styrelsen kommer att rätta sig efter myndigheternas rekommendationer, och under inga omständigheter riskera medlemmarnas eller entreprenörens anställdas hälsa. 

Fråga: När pågår arbetet? 
Svar: Arbetstiden är 8 tim endast vardagar, med uppehåll under Jul – Nyår samt under del av sommaren. 

Fråga: Kan det hända att det tar längre tid än 3–4 veckor? 
Svar: Går ej att svara får närvarande men detta är den tid entreprenören räknar med. 

Fråga: Kommer samtliga arbeten kring stambytet utföras av certifierad personal? 
Svar: Ja företaget har alla nödvändiga certifikat som behövs.

Fråga: Finns det asbest i lägenheten? 
Svar: det kan i undantagsfall förekomma i de golvmattor som installerades som original i lägenheterna beroende på det val som gjordes av den boende. Om Asbest hittas kommer detta att saneras enl. de regler som gäller. 

Fråga: Är det möjligt att flytta väggar i samband med stambytet? 
Svar: Nej detta är ej möjligt då de nya badrummen är måttanpassade till det badrum du har idag. De nya badrummen är byggda på så sätt att de kan handikappanpassas om behov uppkommer. 

Fråga: Kan ni montera tillbaka mina möbler i badrummet efter stambytet? 
Svar: Beroende på mått, kondition, och i vissa fall beroende på tillverkare kan detta göras, frågan kan ställas när man kommer och mäter ditt badrum. 

Fråga: Finns tillgång till vatten och avlopp under stambytet? 
Svar: På varje våningsplan trapphuset kommer det att finnas en kallvattenkran samt en utslags-ho där man kan tömma diskvatten etc. 

Fråga: Vad är en värmestam? 
Svar: det är de rör som går mellan lägenheterna ovanpå varandra förser elementen med värme. 

Fråga: Måste värmestammen i vardagsrum/sovrum bytas? 
Svar: Då stammen till vardagsrum och badrum ligger i väggen i badrummet kommer den att flyttas ut till angränsande rum. 

Fråga: Fungerar tvättstugorna under ombyggnaden? 
Svar: Ja det kommer dom att göra med undantag för eventuell rördragning till dessa. 

Fråga: Är det risk för mögel i det sänkta taket i badrummet? 
Svar: mellanrum mellan väggarna samt utrymme ovan innertaket ventileras kontinuerligt för att ta bort risken för mögel. 

Fråga: Vad innebär att badrummet utöver stambytet kommer att vara i behov av åtgärd inom 5 år? 
Svar: Badrummen kommer att behöva renoveras. Totalt bedöms en mycket stor andel av badrummen att, utöver stambyte, vara i behov av åtgärd inom 5 år. 

Fråga: Kommer både badrum samt toalett i uthyrningsrum bytas samtidigt?
Svar: Ja detta kommer att ske samtidigt.

Fråga: Blir det lättare att underhålla/byta stammarna efter detta byte?
Svar: Ja då alla stammar läggs i kassett i badrummet och inga stammar ingjutna i väggarna.

Fråga: Hur påverkas bjälklaget av stambytet? 
Svar: Ej alls då fastigheterna är byggda med helgjutna betonggolv således ej påverkas.

Fråga: Hur planerar ni att minska ljudnivån från avloppsrören? 
Svar: Avloppsrören är förlagda i kassetten i badrummet och detta ger en ljuddämpande effekt. 

Fråga: Eluttag i Badrum? 
Svar: det kommer att finnas dubbla uttag för tvättmaskin och torktumlare samt ett uttag i badrumsskåpet dessa monteras i enlighet med regler som gäller för våtrum vidare kommer jordfelsbrytare för våtrum installeras. 

Fråga: Byta Badrumsdörr? 
Svar: detta kommer att hanteras som ett tillval där den boende själv står för kostnaden av detta.

Fråga: Måste man både ha element och golvvärme? 
Svar: Nej man kan hoppa över elementet om man så önskar. Detta innebär att man gör ett från-val och kostnaden för denna, kan användas om man önskar komplettera badrummet utöver standard t.ex. handukstork.

Fråga: Går det ej att ha det gamla kaklet kvar? 
Svar: Nej de nya badrumsväggarna kommer färdigkaklade. Däremot kommer du att kunna göra ett tillval och byta ut standardkaklet mot ett annat kakel utifrån den tillvalslista som entreprenören kommer att presentera senare. 

Fråga: Hur vet man när väggbrunnen är installerad?
Svar: den installerades endast när fastigheten byggdes och skall vid renovering ha ändrats till golvbrunn.

Fråga: Monteras avlopp för tvättmaskin som standard i badrummet? 
Svar: Ja det monteras.

Fråga: kan man montera torkhiss om man har duschkabin?
Svar: Det beror på storleken, men förmodligen blir det för trångt. 

Fråga: kan man öppna fönstret om man har tvättmaskin och torktumlare? 
Svar: kan öppnas men förmodligen ej helt.

Fråga: Finns det någon indikator om det börjar läcka vatten i badrummet? 
Svar: om läcka uppkommer i kassetten, finns ett skvallerrör som läcker ut vatten på golvet i badrummet.

Fråga: Hur gör jag om jag vill ha Golvvärme och klinkers i golvet på badrummet?
Svar: Det ingår som standard.

Fråga: Hur länge är elen avstängd? 
Svar: I dagsläget oklart men målsättningen är att ombyggnaden tar en dag, men kortare avbrott kan ske under ombyggnadstiden i portuppgången.

Fråga: Om man vill ha tillval läggs detta på avgiften eller kan man betala kontant? 
Svar: Allt tillval beställs och debiteras av Entreprenören, föreningen kan och får ej hantera detta. Önskemål har framförts till Entreprenören att ta fram en delbetalningslösning.

Fråga: Byts hela elnätet i lägenheten?
Svar: Nej endast el centralen i hallen samt dragningen i badrummet.

Fråga: Kommer köket att renoveras?
Svar: endast installation av nya rör kommer att ske. Ingen inredning kommer att bytas ut.

Fråga: Kommer det gå att montera diskmaskin i köket?
Svar: Uttag för vatten och avlopp för diskmaskin kommer att monteras i kök.

Fråga: Kan vi anlita HSB för att renovera vår lägenhet efter stambytet?
Svar: Det är något du själv beställer och bekostar. Mitt förslag är att du frågar flera företag och begär offert på ombyggnaden se till att allo offerter. Obs renovering kräver godkännande från styrelsen. 

Fråga: Om man vill renovera lägenheten är skall detta göras före eller efter stambytet?
Svar: Jag rekommenderar att detta görs efter stambytet.

Fråga: Om man vill renovera köket är skall detta göras före eller efter stambytet?
Svar: Jag rekommenderar att detta görs efter stambytet.

Fråga: Byte köksskåp / renovering kök?
Svar: Detta omfattas ej av stambytet utan är något som man själv får bekosta och detta bör anstå tills stambytet är utfört.

Fråga: Kan vi beställa städning och damning av hela lägenheten efter stambytet? 
Svar: Nej om du vill anlita en städfirma gör du detta själv.

Fråga: Återmontering av disk- och tvättmaskin?
Svar: dessa kommer återmonteras förutsatt att plats finns.

Fråga: Kan jag använda de pengar jag har i inre fonden som betalning?
Svar: Ja det går att göra.

Fråga: Behöver jag plasta in elektronik mm för att skydda mot damm?
Svar: Den yta som berörs kommer att avskärmas med plast, men det är upp till dig om du vill skydda din egendom extra.

Fråga: Kan man välja blandare till köket och badrum?
Svar: Det kommer finnas flera modeller dessa kan väljas som tillval mot merkostnad.

Fråga: Går det att hyra gästlägenheten? 
Svar: Nej den är reserverad för boende som har särskilda behov. 

Fråga: Information och bilder? 
Svar: Läggs upp fortlöpande här

Fråga: När kan man besöka visningsrummet? 
Svar: det kommer att vara öppet under hela ombyggnaden och uppdateras med tillval, färgval samt information om hur arbetet fortskrider.

Fråga: Jag behöver extra höjd på toalettstol, kan man få det?
Svar: samtliga toalettstolar monteras på 45–46 cm höjd vilket är 3–4 cm högre än standard. 

Fråga: Hur gör man för att få en extra toalett under stambytet? 
Svar: Detta kommer att kunna beställas av Entreprenören, mot en extra kostnad. Närmare information om detta kommer när och om stämman godkänner stambytet och avtal med entreprenör har tecknats. 

Fråga: Vem skall jag kontakta för mina speciella önskemål? 
Svar: Du kan kontakta styrelsen via mail, eller HSB medlemskonsulent om du har särskilda behov.