Fredag
29
december 2023

Container på plats

I denna container får du slänga grovavfall och stora kartonger. Kartonger ska vikas ihop. Tänk på att sortera rätt, varje felsorterad sak kostar samfällighetsföreningen pengar, vilket i slutänden betalas av oss som bor här i Minneberg.

Miljöhuset
Minneberg
29 december 2023 12:00 - 
2 januari 2024 12:00

I container lägger man stora kartonger och emballage samt grovsopor som man inte kan sortera ut i Miljöhuset eller Miljörummen.

Men det är absolut förbjudet att kasta;

  • Vitvaror (tas bort av leverantören om man köpt nya)
  • Elartiklar (behållare finns i återvinningen)
  • Lysrör, lågenergilampor (behållare finns i återvinningen)
  • Batterier (behållare finns i återvinningen)
  • Färg (transporterar man bort själv)
  • Byggsopor (transporterar man bort själv)
  • Bildäck m.m. (transporterar man bort själv)
  • Miljöfarligt avfall, exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel. (transporterar man bort själv)
  • Hushållssopor