Båtklubb

Minnebergs båtklubb har 80 bryggplatser och 77 kajakplatser. Du kan läsa mer på båtklubbens hemsida, se nedan. All kontakt med båtklubben ska i största möjliga mån ske per mejl.

Anmälan köplats

När du klickar på länkarna nedan kommer du till en inloggningssida. Där kan du klicka dig vidare och registrera ett nytt konto.

Klicka på denna länk för köanmälan till BRYGGPLATS   

Klicka på denna länk för köanmälan KAJAKPLATS

Ansökan om vinterplats görs direkt hos Ulvsundavikens varvsförening – uvf.one. Ange att du är medlem i Minnebergs båtklubb.

Kötider

Vid lilla bryggan (efter strandkanten) är kötiden uppskattad till ca 2-3 år, stora bryggan (innanför grindarna) ca 3-4 år, kajakplats ca 4-6 år.
Man betalar endast medlemsavgiften på 200:-/år samt kö avgift på 150:-/år tills man blivit tilldelad en plats. Inbetalningsavi kommer via e-post.

Ordförande, Carina Sandgren 070-608 23 84

För hamnfrågor, kontakta Hamnkommitén via e-post.

För akuta hamnfrågor, vänligen kontakta:
Hamnkapten, Tomas Olsson 070-668 68 78

Avgifter

Medlemsavgift: 200 kr per år.
Köavgift 150 kr per år.
Bryggavgift: 660 – 1720 kr per år.
Kanotplatsavgift: 265 kr per år.
Depositionsavgift: 550 – 3000 kr.

Förutom vår egen båthamn finns Tranebergshamnen runt knuten som tillhör Stockholms Segelsällskap.

Hemsida

Information och dokument för Minnebergs båtklubb

Facebook

Minnebergs båtklubb finns även på Facebook