Avgiftshöjning

12 juni 2023 Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 5% från och med 1:e januari 2024 på grund av ökade kostnader. De ökade kostnaderna i 2024 består främst av högre räntekostnader än tidigare förväntat.