Cykelinventering

21 maj 2023 Cykelförråden är överfulla, så vi kommer även i år genomföra en cykelinventering.

Senast den 31 augusti behöver du märka upp din cykel med ditt lägenhetsnummer för att den inte ska flyttas bort från cykelrummet. Det kommer att finnas material för märkning tillgängligt i cykelrummen senast den 1 juni.

I år kommer även låsta och fastlåsta cyklar tas om hand om de inte har märkts upp.

Cyklar som inte är i funktionsdugligt skick kommer att tas om hand, även om de är uppmärkta. Om du märkt cykeln korrekt, kommer vi i dessa fall kontakta dig innan cykeln omhändertas.

Efter omhändertagandet kommer cyklarna, som vanligt, att förvaras i 6 månader, innan de transporteras bort för återvinning.

Om du inte använder din cykel regelbundet, ber vi dig att förvara dem på andra ställen än i cykelförråden, till exempel i ditt vinds- eller källarförråd. Detta för att de utrymmen vi har tillgängliga ska fungera så bra som möjligt för de som använder sina cyklar.


Till nyhetslistan