MOTIONER

25 januari 2023 Har du som medlem ett ärende du önskar avhandlas under föreningsstämman har du möjlighet att lämna in en motion om det innan 28 februari.

Till nyhetslistan