Kontakt

Förvaltare

Sanna Hägglund
Tel 010-442 11 00
service.stockholm@hsb.se

Ärenden till Sanna
* Vattenskador
* Störningar m.m.

Telefontider till förvaltaren: 
Måndag, onsdag och fredag
kl 8 - 9:30
Tisdag och torsdag
kl 12-14

HSB Kund och Medlemsservice / Felanmälan

Tel. dagtid: 010- 442 11 00
Öppettider: Mån - ons & fre 08.00-16.30. Tors 08.00-18.00

Akuta ärenden kvällar och helger
- endast brådskande ärenden HSB Jouren tel. 08 695 00 00

 

Styrelsen
Mejl: styrelsen@paronet.se