Fönsterbytet – aktuell status

Preliminär tidsplan för fönsterbytet

Fönsterspecialisten Norrland, FSN, inledde fönsterbytet i brf Porkala med huvuddel nr 1 på Kaskögatan. Idag är arbetet framme vid huvuddel 4, och vi kan här presentera en preliminär tidsplan.

Bilder
  • Tidsplan för fönsterbytet. Övre halvan beskriver 2017-2018 och nedre halvan 2018-2019.
    Tidsplan för fönsterbytet. Övre halvan beskriver 2017-2018 och nedre halvan 2018-2019.
  • Tidsplan för huvuddel 4.
    Tidsplan för huvuddel 4.