Vår ordförande

19 september 2019 Arne Eriksson avgick den 16 september 2019, med omedelbar verkan, som ledamot i Brf Porkalas styrelse. Det skedde på egen begäran med hänvisning till personliga skäl.

Styrelsen och övrig personal i Brf Porkala tackar Arne Eriksson för hans stora engagemang och gedigna insatser för föreningen genom åren – inte endast som ordförande, utan även som sakkunnig inom en rad tekniska områden.

Vid konstituerande möte 19 september 2019 valdes Göran Lindgren till föreningens nye ordförande.


Till nyhetslistan