Container på plats 16-18/10 2020

05 oktober 2020 Helgen 16-18 oktober kommer container finnas på plats på parkeringen bakom Manhemsgatan.

Passa på att rensa förråd och vind och släng det du inte vill ha kvar eller inte ska till återvinning!

Vanliga sopor för källsortering ber vi dig vänligast slänga vid standard återvinningsstationer då containern snabbbt blir full annars.

Bildäck och målarfärg får du som vanligt inte slänga här utan då hänvisar vi till särskild sopsortering.

Elektronikskrot ställer man bredvid containern alternativt i specifika kärl om det finns.