Container på plats den 18-20 februari!

18 februari 2022 Passa på att rensa ut förråd och vindsutrymmen.

Container på plats! Tänk på att du inte får slänga miljöfarligt gods, el och bildäck i conainern men i övrigt passa på att rensa.
Containern står som vanligt på baksidan av Manhemsgatan, boendeparkeringen.