Är du ekonomiintresserad? Kom med i styrelsen!

02 maj 2021 Styrelsen i Samsö har ansvaret för föreningens ekonomi, och som stöd för det arbetet söker vi en ny ledamot som har erfarenhet och intresse för att arbeta med ekonomiska frågor.

Du ska ha koll på föreningens ekonomi och kunna stötta med din kunskap vid beslut som påverkar ekonomin.

Din uppgift som ansvarig för ekonomin är till exempel:

  • Att löpande följa upp det ekonomiska resultatet.
  • Att ha kontroll över att våra utgifter och intäkter balanserar.
  • Att hålla reda på fakturor och att vi betalar våra leverantörer enligt överenskomna avtal.
  • Att göra budget för föreningens ekonomi.
  • Att kunna bedöma om avgiften som medlemmarna betalar är för hög eller för låg, eller rätt
  • Att hjälpa styrelsen vid ekonomiska beslut så att de blir ansvarsfulla och ryms inom våra ekonomiska ramar men också att vi inte snålar i onödan utan använder de pengar vi har till underhåll och förbättring av våra fastigheter.

Som stöd har du en ekonom på HSB och olika ekonomiska tjänster som vi köper av HSB, det är allt möjligt från löpande bokföring till att sammanställa balans- och resultaträkning i årsredovisningen. HSB ger också kurser i ekonomi för bostadsrättsföreningar.

Vad ger det dig att vara ekonom i styrelsen?

  • Du får möjlighet till utbildning och utveckling i ekonomifrågor.
  • Du kan medverka till att föreningen fortsatt har en bra ekonomi vilket gagnar dig och oss alla som bor här.
  • Du är med och bestämmer om vad föreningen ska satsa på i framtiden, som till exempel miljöförbättringar, underhåll och utveckling av fastigheterna, storleken på avgiften.

Är du intresserad? Vill du veta mer? Hör av dig till valberedningen valberedningen@samso.nu