Vill du bli föreningens revisor?

02 maj 2021 Är du nyfiken och vill få insyn i föreningens verksamhet? Då kanske du vill ställa upp som föreningens revisor?

Det är bra om du har ett ekonomiskt sinne, vet hur en bostadsrättsförening fungerar, är nyfiken och tycker om att ha koll på saker och ting.

Du väljs på ett år.

Arbetet med revision av föreningens verksamhet delas mellan en revisionsbyrå och den föreningsvalde revisorn.

Revisionsbyrån står för den professionella revisionen av föreningens ekonomi och att beslut fattade av styrelsen inte strider mot lagar och stadgar.

Den föreningsvalde revisorn har bättre kännedom om vad som händer i föreningen och har till uppgift att bedöma rimlighet och riktighet i föreningens kostnader och intäkter. Den föreningsvalde revisorn granskar verifikationer, går igenom styrelsens protokoll och följer upp styrelsens beslut. Revisorn kan lämna förslag på förbättringar. 

Du får gärna vara ekonom, eller åtminstone intresserad av siffror och kunna läsa och förstå en balans- och resultatrapport.

Vi behöver komplettera med två föreningsrevisorer.

Är du intresserad? Vill du veta mer? Hör av dig till valberedningen valberedningen@samso.nu