Elmätning och avisering av el

10 februari 2023 Vår förening drabbades dessvärre av ett hårdvarufel under hösten i systemet för elmätning. Detta fel inträffade den 15 september. Efter en omfattande felsökning gick systemet igång som det skulle den 11 december igen. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att detta inte ska inträffa igen.
Vi kan nu konstatera att mätningen för varje lägenhet under felperioden inte återspeglar förbrukningen per dag på det sätt som är meningen. Däremot är mätningen för varje lägenhet över hela perioden är korrekt. Felet har även gett upphov till en spik i mätningen för den 11 december som du kan se om du loggar in i tjänsten där du kan följa din förbrukning. Det är olyckligt att detta fel inträffat under samma period då vi haft rörligt pris för el (oktober t o m december 2022), men det är trots allt bra att mätningen för hela perioden är korrekt.
 
Elen aviseras till dig som boende med fyra månaders fördröjning. Det betyder exv att december månads förbrukning av el aviseras i april. Som vi informerat om tidigare har Brf Sandvik satt ett pris till boende (som inkluderar elleverans, elskatt, nätavgift och moms) som byggde på en förhandsbedömning för perioden med rörligt pris oktober till december från HSBs energiexperter. Detta pris har visat sig vara högre än det pris som de facto behövdes från boende då priserna för elleveranserna blev lägre än förhandbedömningen. Boende kommer att kompenseras för mellanskillnaden. Det betyder att aviseringen i april som avser elförbrukningen i december kommer att ha ett lägre pris.
 
För perioden oktober t o m december 2022 sattes priset till 4,50 kr / kWh plus moms. Givet utfallet av pris för elleverans blev det kalkylerade snittpriset för denna tremånadersperiod istället 2,26 kr / kWh. Du som bostadrättshavare kommer att kompenseras för mellanskillnaden för hela tremånadsperioden. När priset för elförbrukning under december 2022 aviseras i samband med avgift för april 2023 kommer priset att bli nedsatt med mellanskillnaden i elpris för perioden oktober t o m december enligt ovan. Du behöver inte göra något själv för att detta ska ske.