Nybyggnad

Steg 2 klart

Nu är lägenheterna på Skarpnäcks Allé 35 och Glidflyktsgatan 3 klara och sålda.  Ombyggnationen på Glidflyktsgatan 1 pågår för närvarande och beräknas vara klart under våren och försommaren.

Styrelsen/ 2020-01-21

Steg 1 klart

Nu är nya bastun, Styrelselokalen och Fastighetskontoret klara. Bastun finns på Ballonggatan 6 och de andra två lokalerna på Segelflygsgatan 18. Samtidigt påbörjas byggnationen av lägenheter på Skarpnäcks Allé 35 samt Glidflyktsgatan 3.

Leif / 2018-06-01

Ekonomi

Här hittar du ekonomin runt nybyggnationen.

Leif / 2018-03-06

Nya andelstal

Ditt nya andelstal räknar du ut på följande sätt

Nuvarande Andelstal x 0,992 = Nytt andelstal.

Ditt andelstal hittar du i HSB-portalen under Mina Sidor - Min Bostad eller i ditt köpekontrakt. Kontakta HSB Service Center eller Styrelsen om du har problem med att hitta ditt andelstal.

Leif /  2018-02-21

Förstudie angående nybyggnation av lägenheter

Styrelsen har sedan en tid tillbaka arbetat med en förstudie på nybyggnation av lägenheter i föreningen. De utrymmen som planeras att tas i anspråk är Glidflyktsgatan 1, samt de gamla grovtvättstugorna på Glidflyktsgatan 3 och Skarpnäcks Allé 35.  Den totala ytan på dessa utrymmen är ca 300 m2 varav ca 50 m2 kommer att utgöra gemensamma ytor (förråd, elrum, förstugor, gästlägenhet m.m.) Det innebär att ytan på nya lägenheter blir ca 250 m2.