Våra gårdar och entrélotter

Här finns information om vår kommande renovering av entré- och marklotter. Längst ner på sidan finns aktuella gestaltningsritningar.

21-03-10

Information om start fr markrenovering av våra entrélotter.

Vi har nu fått besked om projektet från entreprenören som ska utföra renoveringen av våra entrélotter. Arbetet beräknas starta veckan efter påsk, dvs andra veckan i april.

Projektet inleds med rivning, det vill säga befintlig växlighet, asfalt och gräs tas bort och ytan grävs ut, Här ingår också rivning av privata uteplatser för de lägenhenter som tackat ja till renovering. I dagsläget har vi inga exakta datum men mer information kommer löpande. Det hela beror en del på väder och vind och att tjälen måste gå ur marken. Arbetet planeras fortgå fram till hösten.

Ni som tackat ja till renovering av er uteplats behöver flytta bort utemöbler samt gräva upp de växter ni vill spara innan rivningen startar. Dessa kan planteras i krukor och förvaras vid er entré.

Under arbetets gång kommer entréerna utåt gatan inte vara tillgängliga utan man får då använda entrèn från gården. Ni som har förråd  på entrèlotten kommer under en del av tiden inte ha tillgång till dessa så försök planera utifrån det.

Ritningar gällande renoveringen finns på hemsidan. Om det är något ni undrar över så kontakta gärna markgruppen.

Under denna tid får vi alla utnyttja våra innergårdar för umgänge :) 

Hälsningar markgruppen/Styrelsen
10 Mars 2021

20-06-18

Längst ned på sidan finns dokument med bilder från den uppdaterade gestaltningsritningen samt planritning och en växtförteckning. Samrådsmöten med alla berörda portar kommer att ske efter sommaren. Arbetet med förfrågningunderlaget fortgår och kommer att skickas ut till berörda marklägenheter innan mötet hålls. Vill man ställa en fråga eller har synpunkter specifikt för just markprojektet går det bra att mejla till tradgard@brfsegelflygaren.se

Vi passar på att önska er alla en fin sommar.

Markgruppen/Styrelsen

20-06-06

Som ni alla vet så blev markrenoveringen uppskjuten pga coronaviruset. I dagsläget planerar vi att starta under våren 2021 och vi tänker oss följande planering.

Vi kommer inom en snart framtid att lägga upp en uppdaterad gestaltningsplan/ritning gällande den framtida renoveringen på hemsidan. Under tidiga hösten kommer vi att ha möten utomhus med berörda trapphus, ett trapphus i taget. Är det dåligt väder blir mötet i föreninslokalen. På mötena kommer vi att gå igenom ritningarna och försöka svara på eventuella frågor som kan komma upp.

Mer information kommer att läggas upp löpande och ni hittar det senaste, dels under aktuellt, men också under fliken projekt/våra gårdar och lotter. Vill man ställa en fråga eller har synpunkter specifikt för just markprojektet går det bra att mejla till tradgard@brfsegelflygaren.se

19-10-06

Nu är underlaget för kommande markrenovering klart. [Länk saknas] Vi kommer att ta in anbud under hösten och planerad start är under våren 2020. Arbetet kommer att påbörjas med entre- och trapplotterna som vätter mot gatan och som är vårt ansikte utåt.

Vi passar på att önska er alla en fin sommar.

Markgruppen/Styrelsen

 • Glidflykten
  Glidflykten
 • Ballongen
  Ballongen
 • Uppvinden
  Uppvinden
 • Segelflygaren
  Segelflygaren