På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Våra gårdar och entrélotter

Här finns information om vår kommande renovering av entré- och marklotter. Längst ner på sidan finns aktuella gestaltningsritningar.

21-03-10

Information om start fr markrenovering av våra entrélotter.

Vi har nu fått besked om projektet från entreprenören som ska utföra renoveringen av våra entrélotter. Arbetet beräknas starta veckan efter påsk, dvs andra veckan i april.

Projektet inleds med rivning, det vill säga befintlig växlighet, asfalt och gräs tas bort och ytan grävs ut, Här ingår också rivning av privata uteplatser för de lägenhenter som tackat ja till renovering. I dagsläget har vi inga exakta datum men mer information kommer löpande. Det hela beror en del på väder och vind och att tjälen måste gå ur marken. Arbetet planeras fortgå fram till hösten.

Ni som tackat ja till renovering av er uteplats behöver flytta bort utemöbler samt gräva upp de växter ni vill spara innan rivningen startar. Dessa kan planteras i krukor och förvaras vid er entré.

Under arbetets gång kommer entréerna utåt gatan inte vara tillgängliga utan man får då använda entrèn från gården. Ni som har förråd  på entrèlotten kommer under en del av tiden inte ha tillgång till dessa så försök planera utifrån det.

Ritningar gällande renoveringen finns på hemsidan. Om det är något ni undrar över så kontakta gärna markgruppen.

Under denna tid får vi alla utnyttja våra innergårdar för umgänge :) 

Hälsningar markgruppen/Styrelsen
10 Mars 2021

20-06-18

Längst ned på sidan finns dokument med bilder från den uppdaterade gestaltningsritningen samt planritning och en växtförteckning. Samrådsmöten med alla berörda portar kommer att ske efter sommaren. Arbetet med förfrågningunderlaget fortgår och kommer att skickas ut till berörda marklägenheter innan mötet hålls. Vill man ställa en fråga eller har synpunkter specifikt för just markprojektet går det bra att mejla till tradgard@brfsegelflygaren.se

Vi passar på att önska er alla en fin sommar.

Markgruppen/Styrelsen

20-06-06

Som ni alla vet så blev markrenoveringen uppskjuten pga coronaviruset. I dagsläget planerar vi att starta under våren 2021 och vi tänker oss följande planering.

Vi kommer inom en snart framtid att lägga upp en uppdaterad gestaltningsplan/ritning gällande den framtida renoveringen på hemsidan. Under tidiga hösten kommer vi att ha möten utomhus med berörda trapphus, ett trapphus i taget. Är det dåligt väder blir mötet i föreninslokalen. På mötena kommer vi att gå igenom ritningarna och försöka svara på eventuella frågor som kan komma upp.

Mer information kommer att läggas upp löpande och ni hittar det senaste, dels under aktuellt, men också under fliken projekt/våra gårdar och lotter. Vill man ställa en fråga eller har synpunkter specifikt för just markprojektet går det bra att mejla till tradgard@brfsegelflygaren.se

19-10-06

Nu är underlaget för kommande markrenovering klart. [Länk saknas] Vi kommer att ta in anbud under hösten och planerad start är under våren 2020. Arbetet kommer att påbörjas med entre- och trapplotterna som vätter mot gatan och som är vårt ansikte utåt.

Vi passar på att önska er alla en fin sommar.

Markgruppen/Styrelsen

 • Glidflykten
  Glidflykten
 • Ballongen
  Ballongen
 • Uppvinden
  Uppvinden
 • Segelflygaren
  Segelflygaren